Να πιστέψω

Σε πόσες αφετηρίες, βρεθήκαμε μαζί.
Πόσες, πόσες δύσεις, για μιαν αυγή.
Μ΄απόψε το τραγούδι, δεν θα΄ναι θλιμμένο.
Απόψε πάλι, πάλι και πάλι περιμένω.

Αετοί στον αέρα, κάντε όλοι πέρα,
να πιστέψω ένα ψέμα.

Σε πόσες Αναστάσεις, σου΄χω δώσει ένα φιλί.
Πόσες, πόσες λέξεις, να πιώ νερό απ΄τη πηγή.
Στο χώρο του αοράτου, ένα βήμα στο κενό.
Πάλη ζωής, θανάτου, να σου πω το σ΄αγαπώ.

Αετοί στον αέρα, κάντε όλοι πέρα,
να πιστέψω ένα ψέμα.

Στίχοι – Μουσική : Σέμης Παπαϊωάννου.